Το «Movember» είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος φιλανθρωπικός οργανισμός για την ενίσχυση της ανδρικής υγείας, που χρηματοδοτεί έρευνα σε όλο τον κόσμο και περιλαμβάνει την καλλιέργεια μουστακιού κατά τη διάρκεια του μήνα Νοέμβριου για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Επικεντρωμένη στην ψυχική υγεία, την πρόληψη των αυτοκτονιών, τον καρκίνο του προστάτη, η φιλανθρωπική οργάνωση ξεκίνησε στην Αυστραλία το 2003, όταν δύο κύριοι προκάλεσαν 30 φίλους τους να καλλιεργήσουν «χορηγικά μουστάκια» και να συγκεντρώσουν χρήματα για την υγεία των ανδρών.

Γι’ αυτό το σκοπό λοιπόν η Meridian θα συνεισφέρει με δωρεά και έχει αποφασιστεί όπως το ανδρικό προσωπικό στα γραφεία της εταιρείας κρατήσει το μουστάκι του για όλο το μήνα Νοέμβριο.